Gerard Snoeren en John Tyrrel naar het gewest 1e klasse libre

Gerard Snoeren en John Tyrrel hebben zich geplaatst voor de gewestelijke finale libre 1e klas. De finale wordt gespeeld op 2-3 en 4 februari bij Cafe De Witte Brug te Sprang Capelle en de organisatie is in handen van de biljartvereniging HMS. Beide wisten zich te plaatsen op de districtskampioenschappen te Goirle. Gerard werd daar 2e met een gemiddelde van 4,96 en John behaalde een vierde plaats met een moyenne van 5,28 en zijn beste prestatie daar was 120 carambolles te maken in 11 beurten wat een partijgemiddelde opleverde van 11,91.

Klik HIER voor de uitnodiging.

Hierboven het podium met van links naar  rechts Gerard Snoeren, kampioen Joop Kroot en Christ de Ruyter.

 

Adres thuishaven

Café De Molenvliet
Laageinde 30
5142 EH Waalwijk
0416 - 334485

Dagelijks bestuur

Voorzitter
Gerrit de Man
0416 - 336873 / 06 - 29516660

Vice voorzitter
Christ Schaafstra
0416 - 331333

Secretaris
Doré van Delft
0416 - 338928 / 06 - 51071093

Penningmeester
Trudie van Engelen
0416 - 344764 / 06 - 24497709

Wedstrijdleider

Peter Nederpelt
06 - 53741508

Contact

E-mail adres BSV
secretaris@bsvwaalwijk.nl